customerServey

GENEL BİLGİLER

:
:
:
:
:
:
:
:

ANKET SORULARI

Lütfen aşağıdaki soruları memnuniyet derecesine göre değerlendiriniz

1'den 5'e kadar olan skalada, 1 EN BAŞARISIZ, 5 EN BAŞARILI değerlendirmeyi ifade etmektedir

1- Teknik Destek Hizmetleri

2- Satış / Müşteri Hizmetleri

3- Pazarlama Hizmetleri

4- Genel Değerlendirme

customerServey