Green IT

 

 

Günümüzde kurumlar için; en can alıcı ve kritik bilgilerini barındıran profesyonel veri merkezi kavramı çok önemli hale geldi. Kurumların iş süreçlerinin sürekliliğini sağlayan veri merkezleri hızla gelişen teknoloji ve farklılaşan ihtiyaçlar sonucunda çeşitli fiziksel dönüşümler geçiriyor.


Dünyada veri paylaşım ortamlarının buna bağlı olarak veri paylaşımının artması, veri merkezlerinin hacmini ve karmaşıklığını da arttırıyor dolayısı ile enerji tüketiminde de artış oluyor. Yüklü enerji kullanımı ve hızla artan enerji maliyetlerinin hem kurumu hem de çevreyi olumsuz etkilemesi, veri merkezi kavramında yaşanan kabuk değişiminin yani Green IT kavramının oluşmasının başlıca nedeni.


Artık günümüzde mevcut kaynakların etkin kullanılmasına yönelik kullanılan sanallaştırma, konsodilasyon yöntemleri ve beraberinde getirdiği çevreci bilişim (Green IT) kavramı veri merkezlerinin şu an geldiği son nokta. Söz konusu dönüşüm hem veri merkezini kendi bünyesinde barındıran kurumlar hem de Internet Servis Sağlayıcı firmalar tarafından 7 /24 kesintisiz çalışan, enerji kullanımının minimumlarda olduğu, daha az fiziksel müdahale gerektiren ve uzaktan yönetebilinen vb.. birçok avantajı beraberinde getiren yapılar tercih edilmeye başlandı.


Yeni nesil veri merkezi kavramı; 7/24 çalışan, sanallaşmış, küreselleşmiş, (Elektrik, soğutma vb.) enerji kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanıldığı, tam olarak otomatikleşmiş ve uzaktan yönetilebilen ortamlar olarak algılanıyor. Şu anki yeni nesil veri merkezlerinde soğutma ve yüksek kapasite servis sağlamak için harcanan gücün neredeyse yarısı kullanılıyor; bu da kurumların mevcut veri merkezlerini büyütmek için çeşitli enerji kısıtlamalarına gitmelerini ortadan kaldırarak, çevreci teknolojiye yönelmelerini sağlıyor böylelikle maliyetler de önemli ölçüde azalmış oluyor. Hatta günümüzde çoğu kurum kendi veri merkezini kurmak yerine datacenter işletmeciliğini Green IT bilincinde profesyonelce yapan Servis Sağlayıcı kurumlardan hizmet almayı tercih ediyor. 

 

Bu bağlamda veri merkezi yapılanmasında, şu anda en büyük eğilimler...

 

-Mevcut sunucular için firma bünyesinde bir veri merkezi oluşturmaktansa, sunucuların profesyonel datacenter hizmeti veren servis sağlayıcı firmalar tarafından barındırılması

 

- Sanallaştırma teknolojisi ile bir sunucu üzerinde farklı alanlar oluşturulmasını sağlayan VPS (Sanal Sunucu) çözümleri ile fiziksel sunucu yerine bir çok uygulamanın tek bir sunucu üzerinde çalıştığı paylaşımlı platformlar

 

- Yine ortak sunucu üzerinden sunulan; donanım, lisans, ve kaynak kullanımı giderlerinin paylaşılması ile tasarruf imkanı sunan 'Hosted Exchange' servisleri ve SaaS çözümleri vb. ortak paydalı servisler yer alıyor.

 

Enerji tasarrufunun önemsenmemesi sonucu küresel ısınmanın etkilerinin günümüzde çevreye büyük tahribat yol açtığını görerek Teknotel Telekomünikasyon olarak sahip olduğumuz misyon ve vizyon gereği kurulduğumuz günden bu yana bilişim sektörüne destek verdiğimiz desteğimizi Green IT’ ye odaklanarak daha da arttırmayı hedefliyoruz.

 

Green IT