ISO

 

 

ISO/IEC 27001

 

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurumun tüm bilgi varlıklarının değerlendirilmesi sonucu varlıkların sahip oldukları zayıflıkları ve karşı karşıya oldukları tehditleri göz önüne alan; düzenli bir "Risk Analizi Metodolijisi" ne dayalı sürdürülen ve sürekli iyileştirilen bir yönetim sistemidir.

 

2008 Temmuz ayında Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 'Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği' gereği tüm telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin, ISO 27001 belgesi alma yükümlülüğü getirilmiştir.

 

20.Temmuz.2008 tarihli, 26942 sayılı Resmi Gazetede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan "ELEKTRONİK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ" gereği Teknotel Telekomünikasyon olarak; Uluslar arası bir Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi standardı olan ISO 27001’e uyum sağlayarak sertifikayı almaya hak kazandık.

 

Dünyanın en büyük belgelendirme kuruluşlarından birisi olan ve aynı zamanda ISO/IEC 27001 standardının yazıcısı BSI (British Standards Institution) belgelendirme kuruluşu tarafından yaklaşık 2,5 aylık süre zarfı içerisinde aralıklı olarak gerçekleştirilen denetimler sonucu almayı hak kazandığımız ISO 27001 belgesi ile TEKNOTEL olarak yasal yükümlülüklerimizin de çerçevesinde hizmet ve sistemlerimizin güvenliğini bir kez daha tescil ettirdik...

 

Bundan sonraki hedefimiz Londra, New York , Paris, Şangay gibi Dünyanın en büyük ve merkezi şehirlerinde veri merkezleri bulunan Telehouse ve Teknotel işbirliği ile hayata geçen Telehouse Istanbul veri merkezimizi gelecek 2 yıl içerisinde ISO / IEC 27001, 9001 and 14001 standartlarına taşıyarak hizmet kalitemizi arttırmaktır. Telehouse Europe ISO / IEC 27001, 9001 and 14001 standartlarında faaliyet göstermektedir.  

 

Tüm Teknotel çalışanları ve Yönetimi tarafından ilke edinilmiş "TEKNOTEL TELEKOMÜNİKASYON A.Ş BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI" nı görmek için tıklayınız...

 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK
1) 20.Temmuz.2008 tarihli, 26942 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "ELEKTRONİK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ" sonucunda Bilgi Teknolojileri ve Telekomikasyon Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten sermaya şirketlerinin, bir yıllık süre içerisinde; iş bu yönetmeliğin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekliliği getirilmiştir.


2) KARAR REVİZYONU 1:
02.Mart.2009 tarihli, 27157 sayılı Resmi Gazatede yayınlanan "ELEKTRONİK HABERLEŞME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK" yönetmeliği kapsamınca; 20.Temmuz.2008 tarihli, 26942 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "ELEKTRONİK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ" nde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.


3) KARAR REVİZYONU 2:
Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili olarak BTK tarafından alınan 24/06/2009 tarih ve 2009/DK-13/321 numaralı Kurul Kararı’nca TEKNOTEL’in de kapsamına girdiği 20.07.2008 tarihinden önce yetkilendirilen işletmecilere ilgili Yönetmeliğin geçici 1. Maddesi çerçevesinde, standarda uygunluğu sağlamak için tanınan sürenin 20.07.2010 tarihine kadar uzatılması ve bu süreler sonunda işletmecilerin söz konusu standarda uygunluklarının ilgili Yönetmeliğin 11. Maddesinin birinci fıkrasının, bu konuda akredite edilmiş kuruluşlar tarafından ilgili denetimler sonucu verilecek uygunluk belgesinin sağlanması gerekliliğini şart kılmıştır.

ISO