Kariyer

 

 

 

Bireysel olarak özgür ve takım olarak demokratik bir anlayış, Telehouse Istanbul'un insan kaynakları felsefesini tanımlıyor.

 

 

Politikamız

 

Çalışanlarımızın fırsat eşitliğine önem verir ve tüm sosyal haklarının, adil bir şekilde sağlanmasına dikkat ederiz. Bilgi ve yeteneklerini geliştirmelerini ve motivasyonu sağlayıcı sistemler geliştirerek, çalışanlarımıza hak ettikleri değeri veririz.

 

Çalışanlarımızın, potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri, yetenek ve becerilerini yaptıkları işe uygulayabilmeleri için yeni çalışma modelleri geliştirir, uygun ortam sağlar ve performans ölçümünü objektif yöntemlerle yaparız.

 

İnsan kaynakları uygulamalarında, Telehouse Istanbul olarak, insana saygıyı temel alır, bazı haklarınıza saygı göstererek, yapılan tüm başvurularda, gizlilik prensibinin korunmasını esas alırız.

 

Ücret Politikası

 

12 maaş verilmektedir.

 

Maaş Artış Dönemleri

 

Performans ve enfilasyona bağlı olmak üzere, dönemsel olarak ücret ayarlaması yapılmaktadır.

 

Performans Yönetimi

 

Performans değerlendirme, personelin yetişmesinin ve ilerlemesinin ölçülebilmesi, yetenekleri ile ilgili bilgilerin toplanması ve yükselme, nakil, ücret artışı ve prim gibi konularda kararların alınabilmesi; olumsuz nitelikleri ağar basan personelin yeniden kazanılması için gerekli takibin ve kariyer planının yapılması amacıyla uygulanır.

 

Sosyal Olanaklar

 

. SSK sigortası

. Öğle yemeği

. Eğitim desteği

. Sosyal faaliyetler

 

Bize başvurmak isterseniz...

 

Genel başvuru: Aşağıda listelenmiş olan açık pozisyonlarda kendinize uygun bir ilan bulamadıysanız, şirketimize başvuruda bulunmak için “Genel Başvuru” linkini kullanabilirsiniz. “Genel Başvuru” yolu ile yaptığınız başvurular belirli bir süre ile veri bankamızda tutulacak ve bu süre içerisinde oluşabilecek uygun pozisyonlarda değerlendirilecektir.

 

 

Açık Pozisyonlar